Chers Hoppers,

A notre grand regret, nous devons garder au fût notre aventure pendant quelques temps, en respect des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation du coronavirus. Notre activité n’est donc pas disponible, dans l’attente de nouvelles informations du gouvernement.

Rassurez-vous, La bière reste au frais et Bruxelles n’en sera que plus belle !


Beste Hoppers,

Tot onze grote spijt moeten we ons avontuur tijdelijk op pauze zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (rekeninghoudend met de overheidsmaatregelen). Onze activiteit is dus niet beschikbaar dit in afwachting van nieuwe informatie van de regering.

Maar geen paniek, het bier blijft gekoeld en Brussel zal er nadien nog beter uitzien!


Dear Hoppers,

To our great regret, we must keep our adventure closed for some time, in accordance with government measures to fight the spread of the coronavirus. Our activity is therefore not available, pending further information from the government.

Don’t worry though, the beer stays cool and Brussels will only be more beautiful!